Velkommen til det offisielle systemet for elektronisk reiseautorisasjon til Canada (eTA)

Fra og med august 2015 kreves en elektronisk reiseautorisasjon for reisende som besøker Canada for turisme, gjennomfart eller forretningsbesøk i mindre enn seks måneder.

Søk om Canada eTA

Velkommen til det offisielle systemet for elektronisk reiseautorisasjon til Canada (eTA)

Fra og med august 2015 kreves en elektronisk reiseautorisasjon for reisende som besøker Canada for turisme, gjennomfart eller forretningsbesøk i mindre enn seks måneder.

Berettigede reisende med pass fra utvalgte land vil kunne søke om en Canada eTA på nett.

Reisende som unnlater å skaffe en Canada eTA kan få vanskeligheter ved innreise i Canada og kan bli pålagt bøter av lokale myndigheter. Reisende rådes derfor til å søke så tidlig som mulig.

Søk om Canada eTA

eTA er en påkrevd reiseautorisasjon for reisende som besøker Canada for turisme, forretninger eller gjennomfart.
Fyll ut eTA
-søknad

Oppgi informasjon for hver reisende i eTA-søknadsskjemaet.

Søk Søk om Canada eTA
Bekreft opplysninger

Se gjennom og bekreft opplysninger om hver enkelt søker.

Søk om Canada eTA
Betal og send inn søknad

Betal med kredittkort, debetkort eller bankoverføring.

Søk om Canada eTA
Motta Canada eTA via e
-post

Canada eTA-autorisasjonen blir sendt til deg per e-post innen 15 minutter.

Søk om Canada eTA

Ny prosess for reisescreening kalt eTA

Canada har iverksatt et nettbasert reiseverifiseringssystem for visumfritatte reisende som er kjent som elektronisk reiseautorisasjon (eller eTA). Implementeringen av dette programmet er bare et av mange initiativer canadiske myndigheter nå iverksetter som en del av en fellesavtale med USA for å sikre grensen de deler på en bedre måte.

Canada eTA-reiseautorisasjon er nå påkrevd

USA og Canada har vedtatt retningslinjer som er designet for å forbedre sikkerheten ved grensene de deler, samt videre samarbeid som inkluderer deling av visum- og immigrasjonsinformasjon de samler inn. Håndhevelse av elektronisk reiseautorisasjon er et av Canadas initiativer som svar på denne avtalen.

Grunnleggende prinsipper for Canada eTA

Den kanadiske reiseautorisasjonen eTA er i stor grad som øvrige digitale systemer for reiseverifisering i mange land som USA og Australia. Akkurat som navnet antyder, bekrefter eTA-en en persons egnethet for reise til Canada. Den minner om et vanlig visum og blir ofte henvist til som Canadas «minivisum», men søknaden for og utsending av en eTA vil være fullstendig nettbasert.

Omfang

Utenlandske statsborgere fra visumfritatte land blir påvirket av eTA-systemet, det vil si dem fra utvalgte europeiske land samt New Zealand og Australia. Ettersom kanadiere ikke begrenses for reiste til USA, er det sannsynlig at amerikanske statsborgere vil ha samme fordel, noe som betyr at de ikke vil trenge en eTA for å reise til Canada. Utenlandske statsborgere som må søke om visum for å reise til Canada vil også være fritatt ETA-er ettersom de har en egen prosess for reisegodkjennelse.

Canada eTA-søknad

Som navnet antyder, vil innsendelse for og anskaffelse av en eTA være en elektronisk eller nettbasert prosess. Turister vil besøke nettstedet for Citizenship and Immigration Canada (CIC), hvor de må oppgi personlig informasjon slik som navn og fødselsdato og muligens fingeravtrykk for å motta en eTA. Autoriseringen genereres via nettstedet, skrives ut og avgis så til riktige immigrasjonsfunksjonærer med all annen reisedokumentasjon før avgang til Canada.

Fordeler ved Canada eTA-systemet

Hovedformålet til eTA er å forenkle måten berettigede personer kan reise til Canada. Ettersom det blir enklere å identifisere uønskede eller utilstedelige parter, slik som de med flyforbud eller strafferegister, blir det enklere å forhindre dem fra å komme inn i landet. Dermed vil arbeidskraft som er fordelt til å sende disse personene tilbake til der de kom fra bli redusert og på lang sikt spare myndighetene potensielt kritiske ressurser.

Vedtak av eTA-programmet vil også oppfylle Canadas troskap til den delte visjonen med USA om å forbedre grensesikkerheten og utvikle økonomisk konkurranseevne, noe som videre vil akselerere flyten av både personer og varer mens styrken til partnerskapet vedlikeholdes.

Det antas at nødvendigheten av en eTA vil hindre utenlandske statsborgere som vet godt at de ikke er berettiget fra å søke, spesielt ettersom visse personlige opplysninger er nødvendig før avreise fra bostedet.

eTA-en vil i tillegg gi CIC en måte de kan samle inn informasjon og spore reisemønstrene til utenlandske statsborgere som er visumfritatt. Myndighetene hadde ingen måte å gjøre dette tidligere da det ikke fantes noen prosess for forhåndsscreening av utenlandske statsborgere før nå.

eTA-programmet er også en innledning til et nytt verktøy som vil tillate klarere og mer personlig risikovurdering av utenlandske statsborgere enn det som var mulig med tidligere visumkrav. Med dette systemet på plass, er det noe som kan vurderes ved utføring av strategiske diskusjoner om rammeverket til visumretningslinjene og eventuelle endringer som oppdages skal implementeres.

Det interaktive systemet for forhåndsinformasjon om passasjerer

Det interaktive systemet for forhåndsinformasjon om passasjerer (IAPI) er fremdeles under utvikling av CBSA og vil gi flyselskap en «ombordstigning / ingen ombordstigning»-melding for alle brukerne deres. eTA-en er et utskrevet dokument som utstedes direkte til en reisende og ingen kopi deles med flyselskap. Derfor trenger flyselskap IAPI-systemet for å håndheve eTA-systemet.