Showing Articles for "Kanadisk kultur"

Ressurser og viktig informasjon om Canada eTA

Håndbok for å forstå kanadisk kultur

Publisert: Jul 14, 2020 | Tags: Kanadisk kultur, Canada eTA bruker

Introduksjon Canada er USAs nabo i nord på det nord-amerikanske kontinentet. Canada er verdens nest største land i totale land- og vannområder, men er tynt befolket. Canada berører Atlanterhavet i vest, og Stillehavet i øst. Denne posisjonen gir Canada et frodig maritimt miljø i provinsene som berører havene. Den sentrale delen av landet er hjem til boreal barskog. Når det gjelder innbyggere,…