Retningslinjer for å angi navnet ditt riktig på din kanadiske eTA-søknad

Publisert: Nov 17, 2020 | Tags: Canada eTA søknadsskjema, Canada eTA spørsmål, Feil på eTA i Canada

Introduksjon

Ett av de vanligste problemene søkere om kanadisk eTA møter, er å angi for- eller etternavnene sine feil på skjemaet. Dette er vanligvis grunnet en mangel på forståelse rundt de korrekte praksisene for å angi navn med ikke-engelske tegn eller navngivningsstandarder. Denne artikkelen gir informasjon og tips for hvordan søkere skal angi navnet sitt riktig på et kanadisk eTA-søknadsskjema.

Hvilke navn skal jeg angi på eTA-skjemaet?

Den kanadiske eTA-søknaden ber om en søkers «Etternavn» og «Fornavn». Et etternavn er det samme som et slektsnavn eller et familienavn. En enkeltpersons etternavn kan være på begynnelsen eller slutten av deres fullstendige navn, avhengig av opprinnelseslandet eller den kulturelle arven deres. Et etternavn indikerer en enkeltpersons forbindelse med familien sin, da de fleste enkeltpersoner i den samme familien har de samme etternavnene. Et fornavn, også kjent som navn, inneholder den første delen av en enkeltpersons navn, som nesten alltid inkluderer et mellomnavn. Likt et etternavn, kan et fornavn være på begynnelsen eller slutten av et fullstendig navn, avhengig av enkeltpersonens kulturelle arv eller opprinnelsesland.

Hvor skal jeg angi mellomnavnet mitt?

Mellomnavn er regnet som en del av fornavnsfeltet, og skal derfor alltid inkluderes i fornavnsfeltet. For eksempel, hvis det fullstendige navnet i passet er «Edward Samuel Andersen», vil fornavnsfeltet være «Edward Samuel» og etternavnsfeltet vil være «Andersen».

Hva om jeg nettopp har endret navnet mitt?

Navneendringer kan skje av diverse grunner, som ekteskap, skilsmisse, eller bare å ville endre navn av andre personlige grunner. Pass som har seksjoner for manuelle navneendringer kan brukes for reise til Canada, men de må inneholde en observasjonsseksjon eller -side, der immigrasjonstjenestemenn kan gjøre en merknad om navneendringen din, så vel som å inkludere annen relevant informasjon.

Hva om navnet mitt har en apostrofe eller en bindestrek?

Du må angi navnene dine som de vises i passet ditt dersom navnet ditt har en apostrofe eller en bindestrek. Hvis etternavnet ditt er O’Connell, må du angi det som vist med en apostrofe. På samme måte, hvis fornavnet ditt er Norma-Jean, må du angi det som vist med en bindestrek. For både fornavn- og etternavnfeltene, må verdien som angis starte med og kun inneholde alfabetiske tegn. Videre, de eneste spesialtegn tillat i feltet, er bindestreker, apostrofer og mellomrom.

Seksjonen under passbildet og den biometriske informasjon kalles den maskinlesbare seksjonen av passet. Seksjonen spesifiserer hvordan tegnene i navnet ditt må angis på eTA-søknaden, samt gir den korrekte rekkefølge på dine fornavn, eller navn, og etternavn eller familienavn. Den maskinlesbare seksjon starter med en vinkelparentes ‘<’ og inneholder ofte fornavn, etternavn, nasjonalitet samt annen numerisk informasjon. Én ting å være oppmerksom på når man bruker den den maskinlesbare seksjonen av passet ditt, er at for- og etternavnene dine ofte kan være sammentrukket eller redusert i tegnlengde. I slike omstendigheter må du bruke navnet som det vises fullstendig på den øvre delen av passet ditt, over den maskinlesbare seksjonen.

Hvordan angir jeg sønneforhold eller farsnavn på skjemaet?

Passnavn som inkluderer sønneforhold, som indikerer forholdet mellom en far og hans sønn(er) skal ikke angis i noen av feltene på skjemaet. For eksempel, hvis et pass inneholder navnet «Jamal bin Mustafa bin Aziz» i et enkelt felt, skal etter navnet angis som Mustafa og fornavnet angis som Jamal.

På samme måte, dersom passet ditt gir navnet ditt som «Jamal Ould Mustafa Ould Aziz» i et enkelt felt, må etternavnet angis som Mustafa og fornavnet angis som Jamal.

Dermed, hvis passet ditt inkluderer noen av de følgende sønneforholdene, angi ikke sønneforholdet eller din fars navn i hverken fornavn- eller etternavnfeltene: sønn av, datter av, ben, bin, bint, binti, ibn, ibni, ibnu, ould, wuld, sammen med mange andre.

Hva om jeg bare har ett navn i passet mitt?

Hvis fornavnet ditt er ukjent, kan du angi «FNU», som står for fornavn ukjent. Ditt ene navn kan benyttes for etternavnfeltet.

Hva med ektefelleforhold?

Ektefelleforhold uttrykt i et pass, slik som ektefelle av, kone av, ektemann av, épouse de, epse, eller «ep.», skal ikke angis i hverken fornavn- eller etternavnfeltene på eTA-søknadsskjemaet. For eksempel, hvis passet ditt viser fornavnet ditt som «Janet Helen» i fornavnfeltet og «Jones EP: Rebecca Miller» i etternavnfeltet, ville du angi «Jones» som etternavnet og «Janet Helen» i fornavnfeltet. Ergo skal ektefelleforholdet og ethvert navn etter det ikke inkluderes på eTA-søknaden.

Hvordan angis titler, prefikser, suffikser, grader og dekorasjoner på skjemaet?

På et pass kan titler, prefikser eller suffikser indikere sivilstatus, arvelig status, profesjonelle eller akademiske kvalifikasjoner, dekorasjoner, samt spesielle hedersbevisninger eller utmerkelser. Vanligvis skal ikke søkere angi titler, prefikser eller suffikser på søknadsskjemaet hverken i fornavn- eller etternavnfeltene. Dersom tittelen, prefikset eller suffikset derimot er i den maskinlesbare delen av passet, skal tittelen inkluderes som en del av fornavnfeltet om det er en tittel eller et prefiks, eller etternavnfeltet om det er et suffiks.

Hva om navnet mitt inneholder ikke-engelske tegn?

De tillatte tegnene på en eTA-søknad er basert på det latinske alfabetet. I tillegg er bokstaver fra én av de fem franske aksentene også akseptert: cédille Ç, accent aigu é, accent circonflexe â, ê, î, ô, û, accent grave à, è, ù og accent tréma ë, ï, ü.

Konklusjon

Å angi passnavnet ditt kan virke som en enkel oppgave for de fleste eTA-søkere. Mange enkeltpersoner har derimot navn i passene sine som kan skape vanskeligheter når de prøver å trekke ut en del av navnet sitt, for å passe inn i for- og etternavnfeltene på eTA-søknadsskjemaet. Vi anbefaler derfor søkere om å gå gjennom disse tipsene før de søker om en eTA, for å minne seg selv på for- og etternavnstandardene håndhevet av Immigrasjon, flyktninger og statsborgerskap Canada (Immigration, Refugees and Citizenship Canada) (IRCC).

Få riktig reiseautorisasjon for Canada

Hvis du har pass fra et land som er berettiget for kanadisk eTA, som Storbritannia, Irland, Tyskland, Frankrike, Italia, Spania, Danmark, sverige, Norge eller mange andre eTA-berettigede land, må du få godkjent eTA før turisme-, forretnings- eller medisinske besøk til Canada. Begynn på søknaden, eller gå til eTA-kravene for å lære mer om Canadas eTA

Søk om kanadisk eTA