Mindreårige eller barn som reiser til Canada

Publisert: Oct 21, 2019 | Tags: Reiser med mindreårige, Canada immigration, Krav til Canada

Introduksjon

Enhver besøkende under 18 år som ankommer Canada, er regnet som en mindreårig, eller et barn, i henhold til kanadiske immigrasjonsregler. Disse individene er underlagt de samme immigrasjonsreglene som enhver annen reisende, uavhengig av alderen deres.

Å reise til Canada med en mindreårig krever en grundig forståelse av kravene, ellers vil den mindreårige og de ledsagende voksne mest sannsynlig ikke bli autorisert til å gå om bord i et fly til Canada. Denne guiden vil gi representanten eller en forelder/verge informasjon om å fullføre eTA-søknadsskjemaet på vegne av et barn som reiser til Canada.

Trenger alle medlemmer av min familie eller reisegruppe en eTA, inkludert babyer?

Uavhengig av alder, ethvert medlem i en reisegruppe vil måtte søke om en eTA, enten selv, eller ved at en forelder eller juridisk verge søker på deres vegne. Én eTA kan ikke brukes for flere søkere. Disse reglene har ingen unntak, selv for familier eller babyer.

Kan jeg søke om en eTA på vegne av barnet mitt?

Foreldre eller juridiske verger kan søke om en eTA på vegne av barnet sitt eller den mindreårige de har ansvar for. På søknadsskjemaet på foreldre eller juridiske verger spesifisere at de søker på vegne av noen andre, så vel som å spesifisere at søkeren er et barn. Søknaden vil be forelderen eller den juridiske vergen oppgi opplysninger om seg selv, i tillegg til reise-, pass-, og personlige opplysninger om barnet.

Ledsagede mindreårige – Hvilke dokumenter trenger jeg hvis min ektefelle ikke reiser sammen med meg og barnet?

Ytterligere dokumentasjon vil være påkrevd hvis barnet ikke reiser med begge foreldrene. Dette er for å sikre at begge barnets foreldre tillater reisen. Den ytterligere dokumentasjonen påkrevd er som følger:

  1. Barnets pass – et gyldig pass for barnet må være tilgjengelig for inspeksjon av grensevakter.
  2. Fødselsattest – Kopi av barnets fødselsattest i sort-hvitt eller farger.
  3. Identifikasjon for den ikke-ledsagende forelderen – En kopi i sort-hvitt eller farger av den ikke-reisende forelderens signerte pass-side eller nasjonale identifikasjonskort, eller en kopi av begge foreldrenes signerte pass-side eller nasjonale identifikasjonskort hvis barnet reiser med et individ som ikke er en forelder eller juridisk verge.
  4. Foreldrerettsavtale – Separerte eller skilte foreldre med delt foreldrerett må ha en kopi av foreldrerettsavtaler som har blitt signert og bevitnet av juridiske representanter.
  5. Samtykkebrev – Et nylig brev signert av de(n) ikke-reisende foreldre/forelderen, som anerkjenner og autoriserer reiseplanene til eller gjennom Canada. Brevet må være signert og datert innen de siste 12 månedene. Dette brevet må skrives på engelsk eller fransk, og inneholde kontaktdetaljene til foreldrene/forelderen, slik som deres hjemmeadresse, e-postadresse og telefonnummer. Brevet må være attestert eller bevitnet av en ikke-relatert tredjepart, for å bedre sikre at kanadiske grensevakter vil ha mer tillit til dets autentisitet. Hvis foreldrene har delt foreldrerett, skal de begge signere autorisasjonsbrevet som tillater reisen. Hvis én forelder har eneomsorg etter en skilsmisse, må brevet være signert av kun den forelderen og den reisende forelderen må også ta med bevis på relevante omsorgspapirer. Mindreårige eller barn som reiser med en voksen som ikke er deres forelder eller juridiske verge vil trenge skriftlig tillatelse fra begge barnets foreldre eller verge(r) at de har blitt gitt retten til å reise med barnet.
  6. Avdøde foreldre – Hvis en av barnets foreldre av avdød, må den reisende forelderen eller vergen ta med kopier av dødsattesten for å vise til grensevakter. Hvis begge barnets foreldre er avdøde, må den juridiske vergen ta med en attestert kopi av vergemålet, eller adopsjonspapirer i det tilfellet der barnet har blitt adoptert.

Mindreårige som reiser alene

Mindreårige som forsøker å reise inn i Canada enten alene eller med urelaterte foreldre eller juridiske verger blir vanligvis undersøkt nærmere, gitt at grensevakter er opplært i å se opp for tilfeller der det kan være et potensiale for at savnede eller rømte barn reiser til Canada. Derfor må urelaterte foreldre eller juridiske verger som reiser med barn, eller barn som reiser alene være omhyggelige i å inneha den påkrevde dokumentasjonen når de kommer til den kanadiske grensen.

De påkrevde dokumentene for mindreårige som reiser alene er som følger:

  1. Pass – Barnet må ta med seg sitt eget pass og kan ikke bruke en forelders eller en juridisk verges pass.
  2. Fødselsattest – Barnet må ta med en kopi av fødselsattesten sin.
  3. Samtykkebrev – Samtykke-, eller autorisasjonsbrevet må skrives på engelsk eller fransk og være signert, så vel som bevitnet av en tredjepart, eller attestert. Brevet må inneholde navnet og kontaktdetaljene for begge foreldre, slik som adressen deres, telefonnumrene og e-postadressene. I tillegg til foreldrenes kontaktdetaljer, skal brevet også inneholde navn, adresse, telefon og e-postadresse til de(t) individet/individene som vil være vertskap for, eller ta vare på barnet mens de er i Canada.

Konklusjon

Mindreårige som reiser til Canada, enten alene, med én forelder eller med en urelatert voksen, vil normalt være gjenstand for ytterligere undersøkelser. Derfor må omsorgspersonene til mindreårige eller barn som reiser alene eller med ledsagere til Canada sørge for at den relevante dokumentasjonen er innhentet før avreise.

Få riktig reiseautorisasjon for Canada

Hvis du har pass fra et land som er berettiget for kanadisk eTA, som Storbritannia, Irland, Tyskland, Frankrike, Italia, Spania, Danmark, sverige, Norge eller mange andre eTA-berettigede land, må du få godkjent eTA før turisme-, forretnings- eller medisinske besøk til Canada. Begynn på søknaden, eller gå til eTA-kravene for å lære mer om Canadas eTA

Søk om kanadisk eTA

Dele

Facebook Twitter Youtube

Søk om Canada eTA

eTA er en påkrevd reiseautorisasjon for reisende som besøker Canada for turisme, forretninger eller gjennomfart.

Søk om Canada eTA

Tweets