Kan jeg bli godkjent for en kanadisk eTA med et kriminelt rulleblad?

Publisert: Feb 11, 2020 | Tags: Canada inngangskrav

Introduksjon

Søkere med tidligere kriminell historie som ønsker innreise til Canada for turisme-, forretnings- eller transittformål ved å bruke landets elektroniske reiseautorisasjon (eTA) bør være oppmerksomme på de relevante skjemaspørsmålene om kriminell historie. Heldigvis, ulikt andre nettbaserte reiseautorisasjoner, tillater eTA søkere større fleksibilitet i hvordan de kan klargjøre svarene sine på spørsmålene og oppgi støttende bevis når forespurt.

eTAs bakgrunnsspørsmål om kriminell historie

Spørsmålet på den kanadiske eTA-søknaden som er relevant for individer med tidligere kriminell historie, er som følger:

 «Har du noensinne begått, blitt arrestert for, blitt anklaget for eller dømt for en kriminell forbrytelse i noe land/territorium?»

Enhver arrestasjon, anklage, dom eller kriminell dom vil påkreve at søkere svarer ‘ja’ på spørsmålet, og oppgir ytterligere informasjon til IRCC for vurdering. I tillegg ber IRCC eTA-søkere om å avsløre tidligere kriminell aktivitet som kanskje ikke har resultert i arrestasjon, anklage eller dom. Søkere bør ha i tankene at dette spørsmålet er tiltenkt å dekke kriminell aktivitet i ethvert land, ikke bare i hjemlandet deres eller i Canada. Canadiske myndigheter har tilgang til et antall databaser over kriminelle rulleblad, slik som de administrert av Interpol, så vel som sikkerhet- og politimyndigheter i USA, europeiske land og andre. Søkere anbefales derfor å ikke villede eller oppgi falsk informasjon om tidligere kriminell historie på sine søknader.

Etter å ha svart ‘ja’ på spørsmålet ovenfor, vil søkere bli bedt om å klargjøre sin kriminelle historie i et tekstfelt. En søkers bemerkninger om sin kriminelle historie vil derimot ikke nødvendigvis være tilstrekkelig for å behandle søknaden. I slike tilfeller vil Immigrasjon, Flyktninger og Statsborgerskap Canada (Immigration, Refugees and Citizenship Canada, IRCC) kontakte søkeren om å oppgi bevis for eventuelle utførte dommer. IRCC sender dette varselet gjennom det som er kalt en GCKEy-forespørsel.

Hva er en GCKey-forespørsel og hvorfor kan det være påkrevd at jeg oppretter én?

En GCKey er den digitale identifikasjonen brukt av kanadiske myndigheter for å administrere kanadiske eTA- og visumsøknader. En GCKey lar søkere bruke IRCCs nettbaserte tjenester for å sende inn dokumenter og annen informasjon. IRCC vil være spesifikke i sin forespørsel om dokumenter i GCKey-forespørselen. IRCC kan for eksempel be om bevis for en utført dom eller et sertifikat for et rent kriminelt rulleblad fra politimyndighetene i søkerens hjemland eller -by. Søkere kan gå utenfor minimumskravene spesifisert i GCKey-forespørselen. I noen tilfeller har søkere sendt inn uavhengige juridiske uttalelser til IRCC angående naturen av deres forbrytelse, for å hjelpe med å støtte sine søknader. Du bør ha som mål å svare på en GCKey-forespørsel så snart som mulig. Å ikke svare innen den oppsatte tidsfristen vil resultere i kanselleringen av din eTA-søknad.

Kan du reise på en kanadisk eTA med en tidligere narkotikadom?

Ja, eTA-søknaden din kan bli godkjent. Du vil måtte spesifisere omstendighetene rundt dommen, slik som om du brukte narkotikaen eller om du var involvert i distribusjon og salg av narkotika. Du kan nevne detaljer relatert til domfellelse, men det er sannsynlig at du vil måtte oppgi ytterligere bevis i GCKEy-forespørselen.

Kan du reise på en kanadisk eTA med en dom for fyllekjøring?

Ja, selv om du har en tidligere dom for fyllekjøring, kan din eTA fortsatt bli godkjent. Du kan spesifisere detaljene rundt dommen når spurt på søknadsskjemaet. Du vil fortsatt muligens motta en GCKEy-forespørsel dersom svaret ditt på skjemaet ikke er tilstrekkelig.

Kan du reise på en kanadisk eTA med en overfallsanklage?

Ja, din eTA kan fortsatt bli godkjent avhengig av omstendighetene rundt arrestasjonen eller dommen. Det er sannsynlig at du vil motta en GCKey-forespørsel, men du bør fortsatt beskrive detaljene om overfallet på søknaden din etter beste evne.

Kan du reise på en kanadisk eTA med en betinget eller utført dom?

, du vil måtte spesifisere den faktiske forbrytelsen du ble dømt for å begå. IRCC vil mest sannsynlig sende en e-post med en GCKey-forespørsel om ytterligere informasjon om den kriminelle anklagen basert på svaret ditt.

Hvordan kan jeg innhente et politisertifikat for å vise mitt kriminelle rulleblad?

Nettstedet til de kanadiske myndighetene tilbyr et nettbasert verktøy for informasjon om hvordan du kan få et politisertifikat for de fleste land. Du vil måtte følge instruksjonene og sende inn et politisertifikat med en GCKey-forespørsel, eller koble til sertifikatet ved å bruke en skylagringskonto (f.eks. DropBox eller GoogleDrive) og inkludere koblingen på eTA-søknadsskjemaet ditt.

Kan jeg reise til Canada uten en eTA eller et visum hvis jeg ikke blir godkjent?

Nei, hvis du ikke innehar en gyldig kanadisk eTA eller et visum, vil du ikke bli tillatt å gå om bord i et fly til Canada.

Faktorer som påvirker din eTA-godkjenning med tidligere kriminell historie

Listen nedenfor er ikke fullstendig, men tilbyr indikasjon om faktorene IRCC overveier når de vurderer en eTA-søknad.

  • Dato for dommen og hvor mange år som har passert siden siste tilfelle av kriminell aktivitet
  • Søkerens alder på tidspunktet for arrestasjonen eller dommen
  • Eksistens av kriminelt rulleblad i INTERPOLS eller andre internasjonale databaser
  • Forbrytelsens samfunnseffekt
  • Forbrytelsens voldelige natur
  • Monetær verdi av kriminelle aktiviteter eller skader
  • Rehabilitering av søkeren etter dommen
  • Bidragsytelse til samfunnet eller lokalsamfunnet etter dommen

Konklusjon

Søkere om kanadisk eTA med et kriminelt rulleblad har en vesentlig sjanse til å få sin eTA-søknad godkjent. IRCC tillater søkere å spesifisere omstendighetene rundt deres kriminelle historie på eTA-søknadsskjemaene. Svarene oppgitt på eTA-skjemaet, sammen med eventuelle beviser sendt inn via en GCKey-forespørsel, vil bli vurdert av IRCC under behandling av eTA-søknaden.