Hvilke typer pass kan brukes for en kanadisk eTA-søknad?

Publisert: Sep 21, 2020 | Tags: Canada eTA Passport, Avbryt eTA-søknad

Introduksjon

Et pass er en viktig type dokumentasjon som lar innehaveren reise internasjonalt for en spesifisert periode. Du er kanskje klar over at det er flere forskjellige typer pass. Den typen pass du bruker for å reise til Canada vil bestemme om du er kvalifisert for å søke om en eTA eller med et visum. Her er en kort veiledning om de viktigste typene pass og deres kvalifikasjon når du søker om en eTA. Det er viktig å være oppmerksom på at ikke alle land nødvendigvis utsteder alle typene av pass nedenfor.

Bestem det utstedende landet og nasjonaliteten på passet ditt

Landet som utstedte passet ditt, eller den utstedende autoriteten, er den samme som nasjonalitetslandet ditt. For eksempel kan den britiske ambassaden i Los Angeles ha utstedt passet ditt, men passets utstedelsesland er fortsatt Storbritannia. Landskoden er ofte forkortet ved å bruke en to eller tre bokstaver lang Internasjonal organisasjon for standardiseringskode (International Organization for Standardization) (ISO).

Hvis du har er innehaver av et pass fra et land som krever et visum for å besøke Canada, eller ikke er kvalifisert for en eTA, kan du fortsatt være kvalifisert for en eTA hvis du er en rettmessig permanent fastboende i USA. Du vil måtte oppgi Green Card-nummeret eller kvitteringsnummeret ditt på eTA-søknadsskjemaet. Green Card-nummeret er det 13-sifrede tallet som er trykket på Green Card.

Typer pass og eTA-kvalifikasjon

Ordinære/vanlige pass

Et ordinært eller vanlig pass utstedes til statsborgere for sporadisk reise, slik som ferier og forretningsreiser. Et ordinært pass utstedes av et hvilket som helst land eller territorium eller organisasjon, og brukes av passinnehaveren for å krysse en internasjonal grense. Det er klassifisert som en type «P»-pass, der «P» står for «personlig». Innehavere av ordinære pass fra kvalifiserte land kan søke om en kanadisk eTA.

Diplomatiske pass

Et diplomatisk pass utstedes kun til personer som arbeider som representanter for en regjerning. Ambassadører, for eksempel, kan ha diplomatiske pass som et bevis på at de faktisk er embedsmenn for regjeringen de representerer. Utsiden på det diplomatiske passet ser vanligvis ut som et ordinært pass. Det er klassifisert som en type «D»-pass, der «D» står for «diplomatisk». En person med et diplomatisk pass har andre krav for å krysse grenser. Innehavere av diplomatiske pass kan være kvalifisert for immunitet og særbehandling for skattefritak i enkelte tilfeller.

Hvis du har en posisjon i et konsulat eller en ambassade, vil du mest sannsynlig ha et diplomatisk pass. Et diplomatisk pass kan utstedes til statsborgere med som er embedsmenn med høy grad i regjeringer, diplomater og representanter og delegater for en regjering. Innehavere av diplomatiske pass fra kvalifiserte land kan søke om en kanadisk eTA, dersom de ikke er fritatt fra å måtte søke om en eTA:

Offisielle pass

Et offisielt pass utstedes til en person som reiser utenlands for offisiell statlig virksomhet. Disse kan inkludere alle klassifiseringer av lokalt administrative embedsmenn, samt militære embedsmenn som reiser i en offentlig kapasitet. Det er vanligvis av en annen farge enn et vanlig pass. I USA, for eksempel, er offisielle pass røde, mens et diplomatisk pass er sort. I mange tilfeller vil personer som reiser for statlig virksomhet bruke ordinære pass. Vær oppmerksom på at innehaveren av et offisielt pass ikke nødvendigvis er en borger av det landet. Et offisielt pass gir typisk innehaveren økt anerkjennelse, men ingen annen spesiell immunitet. Det er klassifisert som en type «S»-pass, der «S» står for «sikkerhet».

Det er ingen internasjonal vedtatt regelprotokoll i forhold til utstedelse av offisielle pass. Hvert land setter sine egne kriterier. Innehavere av offisielle pass fra kvalifiserte land kan søke om en kanadisk eTA, dersom de ikke er fritatt fra å måtte søke om en eTA.

Tjenestepass

Et tjenestepass utstedes normalt til statsborgere, slik som ikke-diplomatiske statlige embedsmenn, som reiser for offisiell statlig virksomhet. Forsiden på et slikt pass sier vanligvis «Tjeneste». For eksempel er tjenestepasset til Latvia et dokument som beviser at innehaveren har en offisielt anerkjent regjeringsposisjon, eller er i diplomatisk eller konsulat-tjeneste og reiser utenlands for å utføre aktiviteter på forespørsel fra Latvia. Innehavere at tjenestepass fra kvalifiserte land kan søke om en kanadisk eTA, dersom de ikke er fritatt fra å måtte søke om en eTA.

Nød-/midlertidige reisedokumenter

Hvis du mister passet ditt mens du er utenlands, kan du få utstedt et nød- eller midlertidig pass. Et reisedokument eller pass utstedt til statsborgere i hastetilfeller der utstedelsen av et midlertidig pass ikke er mulig. Disse dokumentene er ofte gyldige kun for en kort periode. Innehavere av nød-/midlertidige pass fra kvalifiserte land kan søke om en kanadisk eTA.

Reisedokumenter for flyktninger

Reisedokumenter for flyktninger utstedes til ikke-statsborgere med status som beskyttet person, inkludert Konvensjon-flyktninger og personer med anerkjent behov for asyl. I USA er et reisedokument for flyktninger svært likt et pass, og utstedes til en flyktning eller asylsøker, noe som gjør det mulig for ham eller henne å reise utenlands og returnere til USA.

Reisedokumenter for flyktninger utstedes av USAs Statsborgerskap- og Immigrasjonstjenester (U.S. Citizenship and Immigration Services) (USCIS) til personer med flyktning- eller asylstatus (og sporadisk til rettmessige permanente beboere som oppnådde sin permanente oppholdstillatelse gjennom flyktning- eller asylstatus).

Reisende med et reisedokument for flyktninger (I-571) utstedt av USA er kvalifiserte til å søke om en eTA kun om de er rettmessige permanente beboere i USA med et gyldig Green Card. Andre reisende som ønsker innreise til Canada ved å bruke et reisedokument for flyktninger er ikke kvalifiserte til å søke om en eTA, og vil måtte søke om et kanadisk visum, eller bruke en alternativ form for reisedokument.

Fremmedpass / reisedokumenter utstedt til ikke-statsborgere

Fremmedpass eller -reisedokument gis til ikke-statsborgere som bor enten permanent eller midlertidig i landet som utstedte dokumentet, men som ikke er klassifisert som fullstendige statsborgere i det landet. I Sverige, for eksempel, gjelder dette personer som har fått oppholdstillatelse på grunnlag av beskyttelse fra autoriteter i sitt hjemland, og som ikke kan kontakte dem for å innhente et pass.

Reisende som ønsker innreise i Canada ved å bruke et Fremmedpass/-reisedokument er ikke kvalifiserte til å søke om en eTA, og vil måtte søke om et kanadisk visum, eller bruke en alternativ form for reisedokument.

Vurderinger for andre passinnehavere

Israelske borgere

Innehavere av et israelsk pass kan være kvalifiserte til å søke om en eTA, men de vil måtte svare på de følgende ekstra spørsmålene på sin eTA-søknad for å bestemme kvalifikasjonen:

  •  «For denne reisen, vil du bruke et nasjonal israelsk pass?»

Hvis du ikke skal bruke det israelske passet ditt, vil du bli spurt:

  •  «Er du en rettmessig permanent beboer i USA med et gyldig nummer fra USAs statsborgerskap- og immigrasjonstjenester? (U.S. Citizenship and Immigration Services) (USCIS)»

Hvis du er rettmessig permanent beboer i USA, vil du bli bedt om å oppgi ditt amerikanske USCIS-nummer som rettmessig permanent beboer, og ditt amerikanske fremmedregistreringskortnummer (Green Card) som rettmessig permanent beboer, samt datoen for registreringskortet utløper.

Hvis du ikke har permanent oppholdstillatelse i USA og ikke skal bruke ditt israelske pass, vil du ikke være kvalifisert til å reise til Canada ved bruk av en eTA, med mindre du innehar et pass fra et annet eTA-kvalifisert land.

Taiwanske borgere

Innehavere av et taiwansk pass kan være kvalifiserte til å søke om en eTA, men de vil måtte svare på de følgende ekstra spørsmålene på sin eTA-søknad for å bestemme kvalifikasjonen:

  •  «For denne reisen, vil du bruke et pass utstedt av Utenriksdepartementet i Taiwan som inkluderer ditt personlige identifikasjonsnummer?»

Hvis ja, vil du bli bedt om å oppgi og bekrefte ditt taiwanske personlige identifikasjonsnummer. Så vil du bli spurt:

  •  «Hva er nasjonaliteten markert på dette passet?»

Hvis du ikke skal bruke ditt taiwanske pass, vil du bli spurt:

  •  «Er du en rettmessig permanent beboer i USA med et gyldig nummer fra USAs statsborgerskap- og immigrasjonstjenester? (U.S. Citizenship and Immigration Services) (USCIS)»

Hvis du er rettmessig permanent beboer i USA, vil du bli bedt om å oppgi ditt amerikanske USCIS-nummer som rettmessig permanent beboer, og ditt amerikanske fremmedregistreringskortnummer (Green Card) som rettmessig permanent beboer, samt datoen for registreringskortet utløper.

Hvis du ikke har permanent oppholdstillatelse i USA og ikke skal bruke ditt taiwanske pass, vil du ikke være kvalifisert til å reise til Canada ved bruk av en eTA, med mindre du innehar et pass fra et annet eTA-kvalifisert land.

Rumenske borgere

Innehavere av et rumensk pass kan være kvalifiserte til å søke om en eTA, men de vil måtte svare på de følgende ekstra spørsmålene på sin eTA-søknad for å bestemme kvalifikasjonen:

  •  «Vil du bruke et elektronisk pass for denne reisen_@

Hvis ja, vil du så bli bedt om å bekrefte nasjonaliteten på passet og oppgi ytterligere reisedetaljer. Hvis du ikke skal bruke ditt rumenske pass, vil du bli spurt:

  •  «Er du en rettmessig permanent beboer i USA med et gyldig nummer fra USAs statsborgerskap- og immigrasjonstjenester? (U.S. Citizenship and Immigration Services) (USCIS)»

Hvis du er rettmessig permanent beboer i USA, vil du bli bedt om å oppgi ditt amerikanske USCIS-nummer som rettmessig permanent beboer, og ditt amerikanske fremmedregistreringskortnummer (Green Card) som rettmessig permanent beboer, samt datoen for registreringskortet utløper.

Hvis du ikke har permanent oppholdstillatelse i USA og ikke skal bruke et rumensk pass med elektronisk e-chip, vil du ikke være kvalifisert til å reise til Canada ved bruk av en eTA, med mindre du innehar et pass fra et annet eTA-kvalifisert land.

Konklusjon

Det er flere typer pass reisende kan bruke når de søker om en kanadisk eTA. Noen av passene eller reisedokumentene vil kreve at eTA-søkere oppgir ytterligere bevis på kvalifisering, slik som et amerikansk Green Card eller kort for permanent oppholdstillatelse. Andre passinnehavere kan være fritatt fra å behøve en eTA, dersom landet deres har spesielle diplomatiske arrangementer med de kanadiske myndighetene. De fleste reisende som besøker Canada for forretninger, arbeid, turisme, medisinske eller transittformål vil måtte søke om en eTA, eller et visum dersom de ikke er kvalifisert for en eTA, for innreise til Canada.