Hva er spørsmålene på den kanadiske eTA-søknaden?

Publisert: Oct 01, 2018 | Tags: Canada eTA søknadsskjema, Canada eTA spørsmål, Canada opptakskrav

Innledning

Er du berettiget for en kanadisk eTA? Reisegodkjennelsesdokumentet er et raskt og enkelt nettbasert alternativ til visum for statsborgere med visumfritak som planlegger å reise til Canada. Selv om prosessen er mye kortere og enklere enn et vanlig visum, har kanadisk eTA flere deler, og det er viktig at hver del besvares riktig og fullstendig. Fordi du må fylle ut søknaden på nett i én omgang, er det en god idé å bli kjent med spørsmålene på søknaden når du begynner. Denne artikkelen dekker alle eTA-spørsmålene og forteller deg hva du må vite for å svare ordentlig. Når du leser dette, bør du lage deg en liste over dokumenter og informasjon du må finne frem. Når du er ferdig bør du være forberedt til å enkelt fylle ut den kanadiske eTA-søknaden.

Søker du på vegne av noen andre?

Dette spørsmålet er rett frem. Fyller du ut søknaden for deg selv eller for noen andre? Vær oppmerksom på at hvis du fyller ut eTA-søknader for hele familien, må du ta én om gangen. Det finnes ingen familieversjoner.

Hvis du velger «ja», må du fylle ut foreldre/verge eller respektive detaljer. Denne delen stiller følgende spørsmål:

Jeg er … Denne nedtrekksmenyen lar deg velge forholdet til søker.

Får du betalt for å representere en søker? Velg «ja» eller «nei».

 • Etternavn. Skriv etternavn her. 
 • Fornavn. Skriv fornavn her.
 • Navn på organisasjon Hvis du søker på vegne av noen andre og du er en del av en organisasjon, skriv navnet på organisasjonen her.
 • Postadresse
 • Telefonnummer
 • Faksnummer
 • E-postadresse

Når du fyller ut denne delen, må du elektronisk «signere» en representants erklæring som sier at eTA-søknaden er fylt ut riktig og etter beste skjønn, og at du er personen som skal fylle ut søknaden på vegne av noen andre. Kryss av begge plasser før du går videre.

Hvilke reisedokumenter skal du bruke for å reise til Canada?

Klikk på nedtrekksmenyen for å velge type reisedokument du skal bruke når du besøker Canada. Det finnes ni alternativer. Hvis du ikke er sikker på hvilken type du har, dobbeltsjekk før du fortsette å fylle ut søknaden.

Velg koden som stemmer med den i passet

Velg passets land fra nedtrekksmenyen. Når du har valgt, vises neste melding.

Hvilket land utstedte passet?

Du finner den riktige koden på tre bokstaver på informasjonssiden i passet.

Hvilken nasjonalitet står det i passet?

Velg nasjonalitet fra nedtrekksmenyen. Hvis du er statsborger i Israel eller Taiwan, må du svare på noen ekstra spørsmål. Statsborgere i Israel må besvare følgende spørsmål:

 • Velg landskoden som stemmer med den i passet
 • Skal du bruke et nasjonalt pass på denne turen?

Statsborgere i Taiwan må besvare følgende spørsmål:

 • Skal du bruke et pass som er utstedt av utenriksdepartementet med ditt personlige id-nummer på denne turen?
 • Taiwansk personlig id-nummer

Når du har valgt nasjonalitet må du oppgi passnummer.

Er du lovlig innbygger i USA med gyldig green card?

Bruk nedtrekksmenyen for å svare «ja» eller «nei». Hvis du velger «nei», er du ikke berettiget for eTA. Vær oppmerksom på at dette spørsmålet bare gjelder for statsborgere i land som er visumfritatt. Hvis ditt land er visumfritatt, må du ikke besvare dette spørsmålet og du er berettiget til å søke om eTA.

Hvis du velger «ja», vises følgende spørsmål:

Green card-nummer

Hvis du velger «ja», skriv inn green card-nummeret her. Du må også angi kortets utløpsdato.

Nasjonalitet

Hvis du ikke er sikker, finner du dette på informasjonssiden i passet.

Søkeres passinformasjon

Du må skrive inn all nødvendig informasjon fra passet. Du finner denne informasjonen på bildesiden i passet. Hvis det ikke er der, svar så godt du kan:

 • Passnummer – Dette er øverst på bildesiden.
 • Etternavn – Skriv inn etternavnet akkurat som det står i passet.
 • Fornavn – Skriv inn for- og mellomnavn akkurat som det står i passet.
 • Fødselsdato – Skriv inn fødselsdag.
 • Kjønn – Velg fra nedtrekksmenyen.
 • Fødeland – Skriv inn fødeland som akkurat som det står i passet.
 • Fødested – Skriv inn fødested.
 • Dato for utstedelse av pass – Pass på at du skriver dette riktig.
 • Dato for utløp av pass – Skriv inn passets utløpsdato. Sjekk samtidig at passet ikke utløper snart. Hvis det gjør det, må du kanskje få nytt pass før du kan søke om kanadisk eTA.

Søkeres personlige informasjon

Oppgi følgende:

 • Land (som du er statsborger i) – Dette er vanligvis samme land som passets land.
 • Sivilstatus – Det er sju alternativer i nedtrekksmenyen. Velg det som passer din situasjon.
 • Har du noensinne søkt om visum/eTA for å reise til Canada? Svar «ja» eller «nei» fra nedtrekksmenyen.
 • Unique Client Identifier (UCI) / tidligere kanadisk visum- eller tillatelsesnummer – Hvis du har besøkt Canada før bør du ha dette nummeret. Hvis du har jobbet i Canada før, men ikke fikk et nummer, skriv inn arbeid, studie eller besøksnummer.

Informasjon om ansettelsesforhold

Noen av spørsmålene i denne delen bruker nedtrekksmeny. Kanadisk innvandring avgjør delvis om du er berettiget for innreise til Canada basert på din økonomiske situasjon, så denne delen er viktig.

 • Yrke – Velg yrke fra nedtrekksmenyen.
 • Stilling – Skriv inn stillingsbeskrivelse her.
 • Navn på firma/arbeidsgiver/skole
 • Land – Skriv inn arbeidsplassens land.
 • Sted – Skriv inn arbeidsplassens sted.
 • Siden hvilket år – Skriv inn året da du begynte i nåværende yrke.

Kontaktinformasjon

Pass på at denne informasjonen er gyldig. Du må ha en e-postadresse som fungerer for at søknaden skal behandles.

 • Foretrukket språk – Velg enten engelsk eller fransk fra nedtrekksmenyen.  
 • E-postadresse – Pass på at du skriver den riktig. Du må motta autorisasjonse-post om eTA fra kanadisk innvandring før du kan reise inn i Canada.
 • Bostedsadresse – Skriv inn adressen hjemme her. Du kan ikke bruke postboks.

Reiseinformasjon

Du må ikke ha reiseplanene på plass for å fullføre denne delen. Pass på å finne frem flybillettene hvis du har.

 • Vet du når du vil reise til Canada? Svar «ja» eller «nei» fra nedtrekksmenyen. Hvis du svarer «ja», kan du svare på følgende spørsmål:
 • Når planlegger du å reise til Canada? Velg datoen du planlegger å ankomme Canada.
 • Tidspunkt for når flyet til Canada går Velg tiden flyet til Canada tar av hvis du allerede har flybillettene.

Bakgrunnsspørsmål

Hvis du må svare «ja» på noen av de følgende spørsmålene, må du oppgi så mye informasjon som mulig. Dette fremskynder søknaden og oppklarer potensielle misforståelser.

 • Har du noensinne fått avslag på innreise til Canada eller et annet land? Hvis du velger «ja», lister du opp hver instans sammen med land og dato for hendelsen.
 • Har du noensinne begått eller blitt dømt for en kriminell handling? Hvis du velger «ja», må du oppgi lovbrudd samt dato, sted og dom.
 • Har du eller et familiemedlem vært i nærkontakt med en person som har tuberkulose? Hvis ja, svar på følgende spørsmål:
 • Er kontakten et resultat av å være helsearbeider? Svar «ja» eller «nei» fra nedtrekksmenyen.
 • Har du noensinne fått diagnosen tuberkulose? Svar «ja» eller «nei» fra nedtrekksmenyen.
 • Har du en alvorlig medisinsk tilstand du mottar regelmessig behandling for? Dette spørsmålet har nedtrekksmeny. Kontroller om du har noen av tilstandene opplistet i menyen: ubehandlet syfilis, ubehandlet narkotika/alkoholmisbruk eller ubehandlede psykiske problemer med psykose. Du må velge alt du har.

Ekstra informasjon som er relevant for søknaden

Dette tomme feltet er valgfritt, men du bør benytte deg av det. Hvis du måtte svare «ja» på noen av de foregående spørsmålene, er dette et fint sted å skrive en forklaring. Hvis det er en grunn til at du må raskt til Canada, forklar her.

Samtykke og erklæring.

Les samtykkeskjemaet, kryss av i avkrysningsboksen og signer det elektronisk. Klikk på «Fortsett til betaling» og bruk en akseptert betalingsmetode til å betale behandlingsgebyret. I de fleste tilfeller fås resultatet på e-post i løpet av noen få minutter. Når som helst etter å ha sendt inn søknaden, kan du sjekke status på eTA-søknaden.

Konklusjon

Hvis du har flere søknader å sende inn, husk å prøve å fullføre dem i én omgang så du ikke glemmer å søke om eTA for noen i reisefølget. Hvis din innsendte søknadsinformasjon ikke utløser manuell behandling eller sikkerhetsrisikoer, blir forhåpentligvis eTA godkjent i løpet av få minutter og du kan reise inn i Canada uten problemer.

Få riktig reiseautorisasjon for Canada

Hvis du har pass fra et land som er berettiget for kanadisk eTA, som Storbritannia, Irland, Tyskland, Frankrike, Italia, Spania, Danmark, sverige, Norge eller mange andre eTA-berettigede land, må du få godkjent eTA før turisme-, forretnings- eller medisinske besøk til Canada. Begynn på søknaden, eller gå til eTA-kravene for å lære mer om Canadas eTA

Søk om kanadisk eTA