Hva er de kanadiske eTA-kravene for reisende med flere statsborgerskap?

Publisert: Nov 18, 2019 | Tags: Canada eTA flere borgerskap, Canada eTA-spørsmål

Som kanadisk statsborger, er det påkrevd at jeg har en eTA for å besøke Canada?

Nei, du trenger ikke en eTA hvis du er kanadisk statsborger. Dette gjelder også enkeltpersoner som har dobbelt statsborgerskap, slik som de som innehar et kanadisk pass og et pass fra et eTA-kvalifisert land. Hvis du forsøker å søke om en eTA som en innehaver av et kanadisk pass, vil systemet enten hindre deg i å sende inn søknaden din, eller eTA-forespørselen din vil bli kansellert, da du vil ble vurdert til å være kanadisk statsborger.

Om du ønsker å reise til Canada uten en eTA eller et visum, vil du behøve et gyldig kanadisk pass, eller innhente en autorisasjon under spesielle omstendigheter (se nedenfor).

Et kanadisk pass beviser at en reisende har rett til innreise i landet uten behovet for å gå gjennom søknadsprosessene for eTA eller visum for besøkende. Det kanadiske passet må være gyldig og strekke seg utenfor datoen da du planlegger å returnere til ditt ikke-kanadiske hjemland.

Som kanadisk statsborger, så vel som statsborger i et annet land, kan jeg fly til Canada på et pass som ikke er utstedt av Canada?

Kanadiske statsborgere, inkludert de med dobbel nasjonalitet, må fly til Canada på et gyldig kanadisk pass. Det er spesielle omstendigheter der kanadiske statsborgere kan reise til Canada uten et kanadisk pass.

Nært forestående avreisedato – Én omstendighet her når en kanadisk statsborger skal reise inn i Canada om noen få dager, eller den reisende er på flyplassen og ikke har et kanadisk pass. Disse enkeltpersonene kan fylle ut en søknad om spesiell autorisasjon. I det tilfelle at denne blir godkjent, til det bli gitt tillatelse for ombordstigning i et fly ved å benytte et ikke-kanadisk pass, så lenge passet er gyldig.

Dobbelt amerikansk-kanadisk statsborgerskap – Ingen som reiser inn i Canada ved å bruke et gyldig amerikansk pass, trenger et kanadisk pass, et kanadisk visum eller en eTA for å fly til Canada. Amerikanske statsborgere, inkludert de med dobbelt amerikansk-kanadisk nasjonalitet, må bære passende identifikasjon og sikre at de overholder grunnleggende standarder og krav for innreise til Canada.

Som amerikansk statsborger, hva må jeg vise grensekontrollmyndigheter for å reise inn i Canada?

Amerikanske statsborgere, inkludert de med dobbelt amerikansk-kanadisk statsborgerskap, må oppgi passende identifikasjon og sikre at de overholder de grunnleggende kravene for å kunne fly til Canada. Ingen som reiser ved å benytte et gyldig amerikansk pass, trenger et kanadisk pass, et kanadisk visum eller en eTA for å reise inn i landet.

Som dobbel statsborger av USA og et annet land, er det påkrevd at jeg søker om en eTA?

En eTA er ikke påkrevd for innreise til Canada, så sant du reiser ved å benytte et gyldig amerikansk pass.

Amerikanske statsborgere, inkludert amerikanske-kanadiske statsborgere, må bære passende identifikasjon og møte de grunnleggende kravene for å kunne reise inn i Canada. Du trenger ikke et kanadisk pass, et kanadisk visum eller en eTA for å fly til Canada om du reiser ved å benytte et gyldig amerikansk pass.

Som juridisk permanent bosatt i USA og som innehaver av et Green Card, hvilke dokumenter må jeg ha når jeg søker om en eTA?

Når du søker om en eTA, må du ha et pass fra landet du er statsborger av, så vel som bevis for juridisk gyldig permanent oppholdstillatelse, slik som et gyldig amerikansk Green Card som beviser permanent oppholdstillatelse, eller et gyldig ADIT-stempel (Alien Documentation Identification and Telecommunications System – Utenlandsk dokumentasjonsidentifikasjon og telekommunikasjonssystem).

Når du fyller inn en eTA-søknad, oppgi ditt Green Card-nummer eller ditt ADIT-stempelnummer i boksen reservert for utenlandske registreringskortnummeret for amerikansk juridisk permanent bosatt, eller Green Card-nummer.

Det du må ta med til flyplassen - En eTA er elektronisk koblet til et pass, så du trenger ikke skrive ut dokumentasjon som bevis på at du her en godkjent eTA. Du må derimot, for å kunne gå om bord på en flyvning til Canada ha med det passet du brukte da du søkte om din eTA, så vel som bevis på juridisk amerikansk permanent oppholdstillatelse, slik som et gyldig Green Card eller et pass med et gyldig ADIT-stempel.

Som juridisk permanent bosatt i USA og innehaver av et Green Card, vil hjemlandet mitt ikke utstede et pass til meg. Kan jeg sende inn en eTA-søknad ved å bruke en annen type dokument?

Ja, det kan du. Som juridisk permanent bosatt i USA og innehaver av et Green Card, om du ikke kan få et pass fra hjemlandet ditt fordi myndighetene ikke vil utstede pass til de som er permanent bosatt i andre land, kan du sende inn en eTA-søknad ved å bruke et I-571 Reisedokument for amerikansk flyktning eller en I-327 Tillatelse til retur til USA.

Søknadsfeltet i eTA reservert for passnummeret kan brukes til å oppgi det relevante reisedokumentet. En elektronisk kobling vil da gjøres mellom reisedokumentet og din eTA-søknad.

Dersom din eTA-søknad godkjennes, vil du kunne reise til Canada uten behov for et visum. Vennligst merk at når du reiser til Canada, uansett hvordan du reiser, bør du alltid ha med deg ditt gyldige Green Card for å bevise at du er juridisk permanent bosatt i USA.

Som juridisk permanent bosatt i USA og innehaver av et Green Card, må jeg innhente en eTA når jeg reiser med bil til Canada?

Du trenger ikke en eTA når du kommer inn i Canada via land eller hav. Du trenger kun en eTA når du flyr til Canada.

Når du reiser til Canada, bær alltid med bevis på din juridiske permanente oppholdstillatelsesstatus i USA, slik som et gyldig og ikke-utløpt Green Card eller et ADIT-stempel (Alien Documentation Identification and Telecommunications System – Utenlandsk dokumentasjonsidentifikasjon og telekommunikasjonssystem) i passet ditt.

Få riktig reiseautorisasjon for Canada

Hvis du har pass fra et land som er berettiget for kanadisk eTA, som Storbritannia, Irland, Tyskland, Frankrike, Italia, Spania, Danmark, sverige, Norge eller mange andre eTA-berettigede land, må du få godkjent eTA før turisme-, forretnings- eller medisinske besøk til Canada. Begynn på søknaden, eller gå til eTA-kravene for å lære mer om Canadas eTA

Søk om kanadisk eTA