Hva er de forskjellige sivilstatusene på det kanadiske eTA-søknadsskjemaet?

Publisert: Oct 23, 2020 | Tags: Canada eTA søknadsskjema, Canada og sivilstatus

Introduksjon

Når du fyller ut skjemaer som å fylle ut skattemeldingen din, eller fyller ut en ny søknad om bankkonto, må du indikere sivilstatusen din. Noen tror en sivilstatus kun er en demografisk statistikk. Det er, derimot, et viktig aspekt som ikke må overses eller misforstås, spesielt ved utfylling av skjemaer for å innhente en reise autorisasjon, som en  eTA, for å reise til Canada. Denne artikkelen er ment for å gi informasjon til eTA-søkere om hvordan de skal klassifisere forholdet til sin partner på eTA-søknadsskjemaet.

Hvorfor er det vesentlig å identifisere sivilstatus riktig på en eTA-søknad?

Ett av spørsmålene på eTA-søknadsskjemaet er angående en søkers sivilstatus. Dette spørsmålet er et obligatorisk felt på skjemaet, og brukes som en del av prosessen Immigrasjon, flyktninger og statsborgerskap Canada (Immigration, Refugees and Citizenship Canada) (IRCC) benytter for å gjennomgå og autorisere eTA-søknaden.

Når anses en søker for å være gift?

Når to personer bestemmer seg for å slå seg sammen juridisk eller kulturelt, anses de som gift. Foreningen skaper forpliktelser og rettigheter mellom ektefellene og barna deres. Ekteskap varierer avhengig av kulturer og religion. Det felles aspektet, derimot, er eksistensen av en seremoni kalt et bryllup, for å gjøre ekteskapet offisielt. Myndigheter krever vanligvis at man signerer en vigselsattest for å gjøre seremonien juridisk bindende. Selv om grunnen for å gifte seg er uvesentlig for de forskjellige institusjonene, påvirker den livslengden og livskvaliteten til ektefellene. Noen av grunnene for å gifte seg kan være for spirituelle, økonomiske, sosiale og juridiske formål.

Ekteskap er en bindende kontrakt som er anerkjent av en religiøs enhet eller en stat. Derimot nyter paret de samme fordelene, enten det er et sivilt eller spirituelt ekteskap. Her er forpliktelsene og fordelene gifte personer nyter:

 • De har rett til sin partners eiendom gjennom arv.
 • Nyter ektefellers helsefordeler fra arbeidsgivere.
 • De kan sende inn felles skattemelding og dra fordel av en skattefri eiendomsoverføring.
 • har rett til barnebidrag og ektefellebidrag i tilfelle en annullering..

Hvis din forståelse av definisjonen på ekteskap ovenfor er i samsvar med ditt nåværende forhold, kan du velge «Gift» for svaret på sivilstatusspørsmålet på eTA-søknaden din.

Hva med lovformelig separasjon?

Separasjon indikerer slutten på et forhold, men ikke på et ekteskap. Når et par er lovformelig separert, har de formalisert adskillelsen sin ved å gå til retten. For å starte den lovformelige separasjonen, må en av ektefellene registrere en forespørsel med dommeren. Når familieretten gir en kjennelse, oppløser paret ekteskapet, men de er ikke gitt skilsmisse. Det betyr at de ikke kan gifte seg på nytt. De må derimot bestemme foreldrerett og barnebidrag, ektefellebidrag og oppdeling av eiendom. Støtteordrene for eiendom og barnebidrag er like de i skilsmisseforhandlinger.

Hvorfor velger noen lovformelig separasjon? Par velger lovformelig separasjon for å holde familien sammen, eller grunnet religiøse overbevisninger. Det er også den perfekte løsningen for par som ikke har bestemt seg, eller de som foretrekker å unngå rettssak. Under denne separasjonen nyter partnerne fordelene av ekteskapet, inkludert helseforsikring fra arbeidsgiver og felles innsendelse av skattemelding. Eiendom eller ressurser ervervet etter den lovformelige separasjonen vil derimot ikke bli delt under skilsmisseforhandlingene. Par kan signere en avtale om å avslutte separasjonen når de forsones.

Hvis du føler at lovformelig separasjon best reflekterer dit siste forhold, kan du velge «Lovformelig separert» som svaret ditt på sivilstatusspørsmålet på eTA-søknaden din.

Hva om jeg er skilt?

Skilsmisse er avslutningen av et ekteskap. Derfor kan ektefellene gå ut med andre og gifte seg på nytt. Før paret skiller lag, må de derimot omorganisere pliktene og ansvarene sine. Det betyr at retten må bestemme oppdeling av eiendom og ressurser, barnebidrag og ektefellebidrag. Ved bestemmelse av foreldreansvar, må ansvaret deles. Derfor må paret bestemme barnefordeling, foreldretid og beløpet på bidraget. Under oppløsningen av ekteskapet, kan dommeren kreve at ektefellene forklarer grunnen for skilsmissen, spesielt ved evaluering av foreldreansvar og ved deling av eiendom og gjeld.

Skilsmisse leder ofte til tap av flere ektefelleprivilegier. For eksempel kan du ikke lenger bruke din partners helseforsikring for de medisinske regningene dine, og du må sende inn skattemeldingen din individuelt. Ekteskapet vil også bli permanent oppløst, og dersom dere vil bli sammen igjen, må dere gifte dere på nytt. Skilsmisse kan være frustrerende, spesielt dersom paret ikke er enige om delingen av ressurser og barnebidrag. Prosessen kan ta år, avhengig av ressursene eid av partnerne, siden retten må evaluere alt.

Hvis ditt siste forhold endte i skilsmisse, vil du velge «Skilt» på eTA-søknaden din under sivilstatusspørsmålet.

Hva om ekteskapet mitt ble annullert?

Annullering kansellerer en forening som om den aldri eksisterte. Annullering skjer vanligvis med par som har vært gift i kort tid, og som anser skilsmisse som komplisert og unødvendig. For at en forening skal kanselleres må det derimot være konkrete beviser på at ekteskapet var ugyldig eller kan ugyldiggjøres. Hva er noen av grunnene for annullering?

 • Tvunget ekteskap: Hvis én av ektefellene samtykket til ekteskapet under tvang eller ble truet til å gifte seg med ektefellen sin, kan foreningen annulleres.
 • Bigami: Én av ektefellene var allerede gift med en annen person på tidspunktet for foreningen.
 • Bedrageri: Når en ektefelle fordreier fakta eller lyver for å gifte seg med noen, kan partneren be om en annullering.
 • Ulovlig ekteskap: Hvis loven forbyr foreningen, vil ekteskapet være ugyldig.
 • Mental lidelse eller sykdom: Hvis én av ektefellene avga løftene mens de var mentalt uegnet eller under påvirkning av narkotika og alkohol, kan ekteskapet ugyldiggjøres.

En lovformelig annullering erklærer foreningen ugyldig. Derfor går begge parter sine adskilte veier som om ekteskapet aldri fant sted. Det er ingen oppdeling av eiendom eller ektefellebidrag.

Hvis denne definisjonen gjelder for ditt siste forhold, vil du velge «Annullert ekteskap» på eTA-søknaden din.

Enke/Enkemann

Når et ekteskap opphører grunnet én av ektefellenes død, er den gjenlevende ektefellen enke eller enkemann. Enken eller enkemannen har rett til sin ektefelles eiendom, ressurser og kontoer. Testamentet til den avdøde vil diktere hvordan eiendom vil bli delt blant arvingene. Enken/Enkemannen og barna vil derimot vanligvis få hele eiendommen dersom det ikke er noe testamente. En enke/enkemann kan gifte seg på nytt uten noen juridiske problemer.

Hvis du er enke/enkemann, velg «Enke/Enkemann» som ditt svar på sivilstatusspørsmålet.

Sedvanelovs-ekteskap

Sedvanelovs-ekteskap er en uformell forening som ikke har blitt formalisert. Når et par bor sammen i mer enn et år, regnes de som gift, selv om de ikke har utvekslet løfter. Mesteparten av tiden forveksles sedvanelovs-ekteskap med samboerskap. Samboerskap er derimot ikke anerkjent juridisk. Dessuten gjelder sedvanelovs-ekteskap kun hvis foreningen ble formet i en jurisdiksjon som benytter sedvanelov. Foreningen er kun gyldig og juridisk anerkjent om den møter disse kravene:

 • Ekteskapet ble samtykket til av begge partene.
 • Begge partene må møte minimumsalderskravene for samtykke til ekteskap. Hvis derimot begge er mindreårige, må foreldrene godkjenne foreningen.
 • De må være juridisk egnet til å ta avgjørelsen. Det betyr at paret må være ved sine fulle fem og ikke ha registrert et tidligere ekteskap.

Sedvanelovs-ekteskap gir paret lignende fordeler som det et juridisk gift par har. Hvis ekteskapet ditt er riktig beskrevet som et «Sedvanelovs-ekteskap», bør du velge dette som ditt svar på sivilstatusspørsmålet på eTA-skjemaet.

Aldri gift eller enslig

En enslig person er alle som ikke er i en sivil forening, et forhold eller et ekteskap. Vanligvis refererer begrepet til alle som ikke er forlovet eller involvert i et seriøst romantisk forhold. En person kan forbli enslig etter valg av økonomiske grunner, grunnet mental helse og religiøse grunner. Det er også en vanlig trend å gifte seg senere i livet og være samboere. Å være enslig har sine fordeler, inkludert fullt eierskap av dine ressurser og eiendommer.

Sivilstatus er en vital demografisk statistikk. Den sikrer også at loven beskytter par fra brudd på rettighetene deres.

Til slutt, søkere som aldri har vært gift, eller som er enslige, bø velge «Aldri gift/Enslig»-svaret på sivilstatusspørsmålet.

Konklusjon

Kompleksiteten ved å klassifisere forhold forenkles når man ser på definisjonen av de forskjellige sivilstatusene. Å forstå de forskjellige typene status vil sikre at eTA-søkere svarer på sivilstatusspørsmålet med en større nøyaktighet, som vil sikre en høyere suksessrate når man søker om en eTA.

Få riktig reiseautorisasjon for Canada

Hvis du har pass fra et land som er berettiget for kanadisk eTA, som Storbritannia, Irland, Tyskland, Frankrike, Italia, Spania, Danmark, sverige, Norge eller mange andre eTA-berettigede land, må du få godkjent eTA før turisme-, forretnings- eller medisinske besøk til Canada. Begynn på søknaden, eller gå til eTA-kravene for å lære mer om Canadas eTA

Søk om kanadisk eTA