Bakgrunnsspørsmål for kanadisk eTA

Publisert: Jan 13, 2020 | Tags: Canada eTA Kvalifisering, Canada eTA-søknadsskjema, Canada eTA-spørsmål

Introduksjon

Den kanadiske eTA-søknaden krever at søkere oppgir detaljer om sin personlige, ansettelses-, kontakt- og reiseinformasjon. Søkere over 18 år vil bli påkrevd å oppgi ytterligere informasjon om deres kriminelle, immigrasjons- og helsehistorie i seksjonen for bakgrunnsspørsmål. Denne seksjonen er sammensatt av fire spørsmål, og svarene på disse vil i største del bestemme sannsynligheten for å få en søknad manuelt vurdert av IRCC (Immigration, Refugees and Citizenship Canada - Immigrasjon, Flyktninger og Statsborgerskap Canada).

Immigrasjonshistorie

Spørsmålet relatert til tidligere immigrasjonshistorie, i Canada eller et annet land, er følgende:

«Har du noensinne blitt nektet et visum eller en tillatelse, blitt nektet innreise til, eller blitt beordret til å forlate Canada eller et annet land/territorium?».

Spørsmålet refererer til tilfeller der en søker tidligere har blitt nektet et visum eller en tillatelse, slik som et elektronisk visum eller et visumfritak. IRCC ber også om at eTA-søkere oppgir informasjon om tidligere nekt av innreise til et land, over hele verden. Videre refererer spørsmålet til tilfeller der en søker kan ha blitt deportert eller beordret til å forlate Canada eller et annet land.

Søker må gi et ‘ja’- eller ‘nei’-svar på dette spørsmålet. Hvis svaret er ‘ja’, vil søkeren bli bedt om å oppgi så mange detaljer som mulig for å assistere IRCC med behandling av søknaden.

Kriminell historie

eTA-spørsmålet om kriminell historie er bredt, og gjelder for mange søkere:

 «Har du noensinne begått, blitt arrestert for, blitt anklaget for eller blitt dømt for noen forbrytelse i et land/territorium?»

Enhver arrestasjon, anklage, dom eller kriminell dom vil kreve at søkere svarer ‘ja’ på spørsmålet og oppgir ytterligere informasjon til IRCC for vurdering. I tillegg ber IRCC eTA-søkere om å avsløre tidligere kriminell aktivitet som kanskje ikke har resultert i arrestasjon, anklage eller dom. Søkere bør ha i tankene at dette spørsmålet er ment å dekke kriminell aktivitet i ethvert land, ikke bare i hjemlandet deres eller i Canada. Canadiske myndigheter har tilgang til et antall databaser med kriminelle rulleblad, slik som de administrert av Interpol, så vel som sikkerhets- og politienheter i USA, europeiske land og andre. Søkere anbefales derfor å ikke villede eller oppgi falsk informasjon på søknaden deres med hensyn til tidligere kriminell historie.

Medisinsk historie

Spørsmålene om medisinsk historie dekker et spekter av helserelatert informasjon. Det første settet med spørsmål ber om informasjon om nylig tuberkulosediagnose eller -eksponering:

Tuberkulosehistorie

 «I de siste to årene, ble du diagnostisert med tuberkulose, eller har du vært i nærkontakt med en person med tuberkulose?»

Hvis søkeren svarer ‘ja’ på spørsmålet, vil de bli bedt om å svare på følgende spørsmål om årsaken til eksponeringen:

 «Er din kontakt med tuberkulose et resultat av å være helsearbeider?»

Til sist, hvis søkeren svarer ‘ja’ på dette spørsmålet, vil de bli bedt om å svare på et tredje spørsmål angående tuberkulose, spesifikt om de noensinne har blitt diagnostisert med tuberkulose på et tidspunkt i livet:

 «Har du noensinne blitt diagnostisert med tuberkulose?»

Søkeren vil måtte svare ‘ja’ eller ‘nei’ på dette spørsmålet for å kunne fortsette med innsendelsen av søknaden sin, men ingen ytterligere informasjon på søknadsskjemaet er relatert til tuberkulose. Søkere med tuberkuloseeksponering eller infeksjonshistorie kan bli bedt av IRCC om å gi medisinsk bevis på at de ikke lenger er infisert.

Andre medisinske tilstander

Det siste spørsmålet om medisinsk historie på eTA-søknaden dekker narkotika- eller alkoholavhengighet, psykoser og syfilis:

 «Har du en av disse tilstandene?»

Søkere blir gitt alternativet til å velge én av fire tilstander: «Ubehandlet narkotika- eller alkoholavhengighet», «Ubehandlet mental helsetilstand med psykose», «Ubehandlet syfilis», «Ingen av de ovennevnte». Dermed, om en søker lider av flere tilstander, kan de velge ett alternativ. De kan derimot også oppgi ytterligere informasjon med hensyn til andre tilstander i den siste seksjonen av skjemaet.

Annen bakgrunnsinformasjon

Søkere kan oppgi ytterligere informasjon for å klargjøre naturen for deres immigrasjons-, kriminelle og medisinske historier, så vel som for andre av eTA-spørsmålene i den siste seksjonen av skjemaet:

 «Vennligst indiker kort hvorvidt det er ytterligere detaljer vesentlige for din søknad. For eksempel et presserende behov for å reise til Canada. Oppgi relevante detaljer for å unngå forsinkelser i behandlingen av din søknad.»

I denne seksjonen inkluderer noen søkere lenker til støttende dokumenter, slik som ACRO politiattester eller medisinske brev, på sine skylagringskontoer (f.eks. DropBox, Google Drive) slik at IRCC vil ha tilgang til disse dokumentene uten å kreve at søkeren oppretter en GCKey, med forventingen om at dette vil redusere søknadsbehandlingstiden.

Hva skjer om svarene mine ikke er tilstrekkelige?

Hvis en søkers svar på spørsmål ikke er tilstrekkelige, vil IRCC mest sannsynlig be om at søkeren sender inn støttende dokumentasjon ved å opprette en GCKey-konto. I disse tilfellene vil IRCC sende søkeren en e-post om å opprette en GCKey og laste opp.

Konklusjon

Bakgrunnsspørsmålene på eTA-søknadskjemaet dekker en serie av immigrasjons-, kriminelle og helserelaterte emner. Søkere anbefales å alltid svare på spørsmålene så godt de kan. Søkere bør også benytte seg av seksjonene for å oppgi ytterligere informasjon for å bedre klargjøre deres omstendigheter til IRCC i det tilfellet søknaden blir manuelt vurdert.

Få riktig reiseautorisasjon for Canada

Hvis du har pass fra et land som er berettiget for kanadisk eTA, som Storbritannia, Irland, Tyskland, Frankrike, Italia, Spania, Danmark, sverige, Norge eller mange andre eTA-berettigede land, må du få godkjent eTA før turisme-, forretnings- eller medisinske besøk til Canada. Begynn på søknaden, eller gå til eTA-kravene for å lære mer om Canadas eTA

Søk om kanadisk eTA