Ansvarsfraskrivelse - Canada eTA

ETA-autorisasjonssystemet utfører kontroller mot databaser for rettshåndhevelse. Alle reisende som ønsker opptak til Canada, kreves å skaffe seg en elektronisk reiseautorisasjon ved hjelp av dette systemet før de blir gitt ombordstigning.

Hvis din eTA reisebyrå godkjenning søknad er godkjent, fastslår det at du er kvalifisert til å reise, men ikke fastslår at du er tillatt i Canada. Ved ankomst til Canada vil du bli inspisert av en grensansvarlig ved en inngangshavn som kan avgjøre at du ikke kan tas opp av en eller annen grunn i henhold til kanadisk lov.

En bestemmelse om at du ikke er kvalifisert for eTA reiseautorisasjon, utelukker ikke at du søker om visum for å reise til Canada.

All informasjon gitt av deg, eller på vegne av en utpekt tredjepart, må være sann og korrekt. En eTA reisetillatelse kan tilbakekalles til enhver tid og av en eller annen grunn, for eksempel ny informasjon som påvirker kvalifikasjonen. Du kan bli utsatt for administrative eller straffbare straffer hvis du bevisst og forsett gjør en vesentlig feilaktig, fiktiv eller svigaktig erklæring eller representasjon i en elektronisk reisetillatelsesapplikasjon levert av deg eller på vegne av deg.